English (UK)polski

O instytucie

 • Powołaliśmy Instytut Zdrowego Leczenia, aby jeszcze skuteczniej służyć naszym Pacjentom. Najnowsze osiągnięcia medycyny zbliżają nas do odpowiedzi, jak dbać o zdrowie i zwalczać choroby. Naszym celem jest kreowanie takiego systemu ochrony zdrowia, który zapewni nowoczesnemu Polakowi i Europejczykowi, i każdemu człowiekowi, możliwie najbezpieczniejsze funkcjonowanie w środowisku. W sytuacji choroby, chcemy wskazywać kierunki szybkiego powrotu do zdrowia, szybkiego odzyskania zdolności immunologicznych organizmu, ze zminimalizowaniem skutków choroby.

 • Wychodzimy naprzeciw potrzebom człowieka XXI wieku, który poddawany jest każdego dnia silnym bodźcom, często chorobotwórczym. Wciąż potrzebujemy skutecznego oręża do walki o nasze zdrowie. Instytut Zdrowego Leczenia podejmuje zagadnienia zdrowia fizycznego i psychicznego w najszerszym, dostępnym zakresie i służy swoją wiedzą i doświadczeniem pacjentom, troszcząc się o zdrowie holistycznie.

  Wyznajemy zasadę, że lekarz nie leczy choroby, ale człowieka. Stąd zawsze pamiętamy o zindywidualizowaniu terapii oraz dopasowywaniu metod do potrzeb i warunków w jakich żyje osoba dotknięta chorobą.

  • skuteczna pomoc i opieka nad Pacjentami
  • stworzenie systemu opieki holistycznej
  • redukcja kosztów leczenia dla Pacjenta (zdrowotnych i materialnych)
  • upowszechnienie wiedzy o dostępnych metodach immunomodulacji
  • rekomendowanie sprawdzonych metod leczniczych i produktów medycznych

 • 01-nasamed-tv
 • 02-dr-narcyz
 • 03-nasamed
 • dr-narcyz
 • dr-zdrowoodporni
 • nasamed-tv
 • nasamed