English (UK)polski

Wirusy powodują również zapalenie ucha środkowego

on czwartek, 14 listopad 2013. Posted in Porady

Wirusy powodują również zapalenie ucha środkowego

Ostre zapalenie ucha środkowego, dla tych którzy doświadczyli tego zachorowania pozostawia w pamięci niezwykle nieprzyjemne doznania. Rodzice dzieci, u których wystąpiło ostre zapalenie ucha środkowego muszą zmierzyć się z dużą dawką dziecięcego cierpienia, słabo reagującego na powszechnie stosowane leki przeciwbólowe. Czy w XXI wieku potrafimy skutecznie i bezpiecznie leczyć zapalenia ucha środkowego?

Zapalenie ucha środkowego wielokrotnie jest zjawiskiem wtórnym za zapalenia gardła lub uogólnionych infekcji wirusowych. Wówczas leczenie powinno zakładać postępowanie ukierunkowane na pierwotną infekcję i uwzględniać powinno działania celowane na ucho środkowe. Jednym z pierwszych objawów zapalenia uch środkowego jest ból. Najczęściej dolegliwość jest jednostronna, ale przy infekcjach wirusowych, uogólnionych, zdarzają się obustronne dolegliwości. 

W przypadku występowania izolowanych dolegliwości, bez odczynów ogólnoustrojowych niezbędne jest różnicowanie zapalenia cha środkowego z innymi chorobami, w tym procesami rozrostowymi. W przypadkach niepowikłanych ostrych zapaleń ucha środkowego prof. Pirożyński zaleca stosowanie zasady czujnego wyczekiwania i obserwacji. Pomocne może być stosowanie leków objawowych zmniejszających dolegliwości bólowe oraz stosowanie leków miejscowych zmniejszających obrzęk błon śluzowych. 

Wielu lekarzy pierwszego kontaktu w pierwszym rzucie leczenia zapalenia ucha środkowego wdraża empiryczną antybiotykoterapię, co z punktu widzenia Instytutu Zdrowego Leczenia w większości przypadków nie znajduje uzasadnienia. Takie działania rozważamy zwykle w przypadku zachorowania dotyczącego dzieci poniżej 6 roku życia z wysoka gorączką i wymiotami, dzieci poniżej 2 roku życia z obustronnym zapaleniem ucha środkowego oraz u chorych z wyciekiem z ucha. W pozostałych przypadkach w pierwszej kolejności zalecamy stosowanie naturalnych metod stymulacji układu odpornościowego. 

Wczesne postawienie tradycyjnych baniek lekarskich zgodnie z zasadami Instytutu Zdrowego Leczenia wyraźnie skraca okres choroby, zmniejsza dolegliwości bólowe oraz zmniejsza ryzyko remisji. Również w przypadku wdrożenia antybiotykoterapii Instytut Zdrowego Leczenia zachęca do nie rezygnowania z tradycyjnych baniek lekarskich. Nie obserwowano interakcji względem siebie tych sposobów leczenia, a sumowanie efektów leczniczych zachęca do sięganie do immunostymulacji pomimo leczenia farmakologicznego przeciwbakteryjnego.

Poniżej opis przypadku pacjenta leczonego z powodu nawracających zapaleń ucha środkowego.

Igor – zapalenia ucha

Igor ma lat 7 i uczęszcza do szkoły podstawowej dla szczególnie uzdolnionych. Jest zdrowym chłopcem. Pod koniec minionego roku po typowej sezonowej infekcji górnych dróg oddechowych, jako powikłanie wystąpiło u Igora zapalenie ucha środkowego. Lekarz prowadzący zastosował leczenie antybiotykiem miejscowym i doustnym. Po zakończeniu 10-dniowej terapii, okres zdrowia nie trwał długo, w ciągu kilku następnych dni, powróciły objawy zapalenia ucha. Kolejne leczenie antybiotykiem, tym razem o tyle nieskuteczne, że po wyleczeniu jednego ucha, zapalenia rozpoczęło się po drugiej stronie. Laryngolog zadecydował o kolejnej antybiotykoterapii. 

Po niemal trzech miesiącach choroby. Po zakończeniu trzech cykli antybiotykoterapii Igor został podopiecznym Instytutu Zdrowego Leczenia. Błony bębenkowe i kanały słuchowe obu uszu nosiły znamiona zapalenia. Igor skarżył się na bóle uszu, zaburzenia słyszenia oraz w ocenie rodziców nie był tym samym dzieckiem co przed chorobą, ubyło mu znacznie aktywności i chęci do zabawy.

Lekarz Instytutu Zdrowego Leczenia rozpoczął terapię od edukacji rodziców i pacjenta na temat zasad zdrowego leczenia. Wprowadził kilka korekt co do warunków mikroklimatycznych panujących w domu Igora. Następnie etapami wprowadzane były: systematyczna terapia bańkami tradycyjnymi, leki miejscowe i ogólne oraz suplementy diety. W czasie prowadzenia leczenia przez zgodnie z zasadami Instytutu Zdrowego Leczenia obserwowano najpierw ustąpienie objawów, a następnie powrót obustronnego zapalenia ucha środkowego i zewnętrznego. Ocena niezależnego laryngologa, dotychczas prowadzącego leczenie Igora wskazywała na ponowne leczenie antybiotykiem, a w dalszej perspektywie drenaż jam bębenkowych i idące za tym ograniczenia w aktywności dziecka. Rodzice zgodzili się na propozycję lekarza prowadzącego z Instytutu Zdrowego Leczenia na odroczenie antybiotykoterapii. Po dwukrotnym zastosowaniu tradycyjnych baniek ogniowych w odstępie dwóch dni, objawy zapalne wyraźnie zmniejszyły się i zaczęły ustępować. Kolejna kontrola u laryngologa potwierdziła wycofanie się stanu zapalnego. Antbiotykoterapia ani tym bardziej drenaż jam bębenkowych nie były potrzebne. Gdy po kilkunastu dniach od zakończenia terapii u Igora wystąpiły ponownie objawy infekcji kataralnej, rodzice byli zmartwieni, jednak z zaufaniem poprosili o pomoc Instytut Zdrowego Leczenia. Lekarz badający stwierdził objawy stanu zapalnego ucha lewego. Po dwukrotnej terapii lekarskimi bańkami ogniowymi z uzupełniającym leczeniem zgodnym z zasadami Instytutu Zdrowego Leczenia, objawy zapalne wycofały się, a Igor wrócił do szkoły. Obecnie Igor wrócił do pełni zdrowia, a jego rodzice z mniejszym lękiem patrzą w przyszłość, wiedząc że posiadają dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia syna.

  • 01-nasamed-tv
  • 02-dr-narcyz
  • 03-nasamed
  • dr-narcyz
  • dr-zdrowoodporni
  • nasamed-tv
  • nasamed