English (UK)polski

Nasz zespół

- Małgorzata Sadłoń– członek zarządu Fundacji Leczyć Zdrowo z Kościeliska; doskonale zorientowana w problemach zdrowia i turystyki regionalnej, znająca zasady prowadzenia usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych dla różnych grup wiekowych; dotychczas realizowała projekt dla Fundacji Majowe Granie: coroczny koncert Majowe Granie (w 2013 roku dwunasta edycja koncertu), od dwóch lat organizator balu charytatywnego z którego środki przeznaczane są na działalność statutową Fundacji Majowe Granie; organizator i koordynator warsztatów dla dzieci i młodzieży (w 2013 roku realizacja zadania w porozumieniu ze Związkiem Podhalan oraz Urzędem Gminy Kościelisko – Gminnym Ośrodkiem Kultury Regionalnej Kościelisko w ramach którego przeprowadzono kilkadziesiąt zajęć z zakresu ginących zawodów i zawodów tradycyjnych na terenie Podhala, z których skorzystało ok. 200 dzieci);  współorganizator Rajdu Rowerowego w Jeden Dzień Dookoła Tatr – Rajd Kurierów Tatrzańskich imprezy sportowej popularyzującej jazdę na rowerze oraz zachowania prozdrowotne wśród amatorów; uczestniczy aktywnie w organizacji struktur organizacji pozarządowych na terenie Gminy i Powiatu; jest moderatorem i uczestnikiem spotkań, konferencji i warsztatów dla wolontariuszy i działaczy organizacji pozarządowych; prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadań statutowych Fundacji Majowe Granie. Ukończyła kurs pierwszej pomocy dla mam i niań; uczestniczyła w kursie pierwszej pomocy BLS i BLS AED; uczestniczyła w warsztatach doskonalących umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia dziecka. Organizowała warsztaty charytatywne na rzecz chorych i poszkodowanych ratowników TOPR oraz warsztaty charytatywne na rzecz dziecka chorego na białaczkę. Aktywnie działa w Związku Podhalan Oddział Kościelisko.- Malwina Wyszyńska–  prezes i wolontariusz Fundacji Leczyć Zdrowo z Kościeliska; z zawodu menedżer oraz organizator działań Instytutu Zdrowego Leczenia działającej przy Fundacji Leczyć Zdrowo.- mjr lek. Narcyz Sadłoń– Oficer Wojska Polskiego, wcześniej lekarz Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, obecnie szef sekcji medycznej Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo – Kondycyjnego w Zakopanem. Jest podróżnikiem, taternikiem, alpinistą i trochę himalaistą. W latach 2009–2010 był lekarzem osobistym śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Członek rady i wolontariusz Fundacji Leczyć Zdrowo z Kościeliska; z zawodu lekarz pracujący przez dziesięć lat w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, prezes Towarzystwa Oświatowego im. Św. Jana Kantego w Kościelisku. Aktywnie działał jako koordynator kilku projektów lokalnych (Tatrzańska Akademia Przyrody, Wakacje bez Ryzyka) oraz krajowych, finansowanych ze środków gminnych i rządowych (w tym MPiPS) w ramach Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Posiada bogate doświadczenie medyczne w zakresie profilaktyki zdrowia i rehabilitacji medycznej (specjalista rehabilitacji medycznej), w tym m.in. jako trener, prelegent i wykładowca w ramach warsztatów medycznych dla konsultantów telefonicznych infolinii medycznych, kierowców MZK w Warszawie w ramach przygotowania do EURO 2012, twórca i prowadzący warsztatów dla mam i niań, warsztatów dla dzieci w przedszkolach w Warszawie i Zakopanem, kursów pierwszej pomocy dla pilotów samolotów bojowych; lekarz specjalizujący się w medycynie ratunkowej, ściśle współpracujący z branżą medyczną i mediami (realizujący projekty w ramach Medycznej Telewizji Internetowej  Nasamed.Tv – projekty edukacyjne, informacyjne oraz profilaktyczne w zakresie opieki zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowia publicznego); Lekarz - konsultant firm asistansowych: konsultacje telefoniczne, opinie medyczne do spraw krajowych i zagranicznych, opinie NNW, asysty medyczne w kraju i na świecie (Europa, Australia, Chiny, Izrael, inne), znajomość języka angielskiego i rosyjskiego; 

Ukończone kursy masażu leczniczego i klasycznego, USG w medycynie ratunkowej, ALS, BLS, BLS AED, kursy w zakresie postępowania z dzieckiem i osobą dorosłą w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.- Mgr Kinga Papież– psycholog i specjalista do spraw rodziny. Ukończyła dwa fakultety w stopniu magisterskim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Członek Polish Psychologists` Association oraz The British Psychological Society. Dyplomowany mediator sądowy i rodzinny oraz Nauczyciel Naturalnych Metod Planowania Rodziny wg metody Rötzera. Specjalizuje się  w tematyce gender oraz znaczeniu social media w naszym życiu. W codziennej praktyce zajmuje się  rozwiązywaniem konfliktów, pomaga radzić sobie ze stresem, trudnościami w relacjach partnerskich i małżeńskich. 

  • 01-nasamed-tv
  • 02-dr-narcyz
  • 03-nasamed
  • dr-narcyz
  • dr-zdrowoodporni
  • nasamed-tv
  • nasamed