English (UK)polski

Fundacja

 

Fundacja Leczyć Zdrowo powstała w celu podejmowania skutecznych działań na rzecz zdrowia w oderwani od wpływu wielkich korporacji finansowych oraz poza dyktatem firm farmaceutycznych. Fundator, lekarz medycyny, od lat fascynujący się możliwościami układu odpornościowego, uznając potrzebę edukacji zarówno w świecie lekarskim jak również w zakresie powszechnego dostępu do wiedzy medycznej, podjął wyzwanie organizacyjne, w które włącza się coraz więcej osób podobnie patrzących na życie człowieka.
Narzędziem działania Fundacji jest Instytut Zdrowego Leczenia, który realizuje cele Fundacji i pozwala na dalsze jej rozwijanie.
Fundacja oraz Instytut są otwarte i zapraszają do współpracy osoby zainteresowane działaniami prozdrowotnymi dla całej populacji ludzkiej oraz chcące wesprzeć realizację celów Fundacji.

Zarząd Fundacji:
Prezes – Malwina Wyszyńska
Członek Zarządu – Małgorzata Sadłoń

Rada Fundacji:
Mgr Kinga Papież
Lek. Narcyz Sadłoń
dr med. Piotr Dąbrowiecki
dr med. Krzysztof Karwan

Cele Fundacji:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach medycyny w tym szczególnie profilaktyki, metod leczenia i szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz rehabilitacji;
2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w leczeniu oraz upowszechnianie najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej;
3. Popularyzacja idei zdrowego leczenia w oparciu o modulację układu odpornościowego;
4. Promowanie, rozwijanie, umacnianie i edukacja w zakresie postaw prozdrowotnych;

Działania podejmowane przez Fundację:
1. Współorganizowanie poradnictwa;
2. Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu, zdrowym trybie życia, zachowaniach prozdrowotnych;
3. Tworzenie i rozpowszechnianie standardów zdrowego życia i leczenia;
4. Współorganizowanie i zlecanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, postępowania leczniczego, metod leczniczych;
5. Wspieranie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej;
6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.


Adres:
Fundacja Leczyć Zdrowo
Ul. Kiry 12
34-511 Kościelisko
Polska

Fundacja Leczyć Zdrowo
PKO BP SA 08 1020 2313 0000 3502 0468 5378

  • 01-nasamed-tv
  • 02-dr-narcyz
  • 03-nasamed
  • dr-narcyz
  • dr-zdrowoodporni
  • nasamed-tv
  • nasamed