English (UK)polski

FAQ

Co to jest odporność?

Przyjmując w znaczeniu ogólnym definicję odporności, mówimy o zdolności organizmu do obrony przed czynnikami szkodliwymi. Zdolność ta w przypadku organizmu ludzkiego posiada bardzo rozbudowaną i wielopoziomową formę. Każda z naszych tkanek i każdy z organów zaopatrzony jest w elementy odporności lub należy do jej głównych elementów. Jedną z najważniejszych barier ochronnych stanowi skóra i błony śluzowe. Posiadają one liczne narzędzia powiązane z układem odpornościowym. W szerokim znaczeniu układu odpornościowego mówimy o odporności swoistej, czyli skierowanej przeciwko konkretnym patogenom oraz odporności nieswoistej, czyli takich mechanizmach obronnych, które reagują na każde zagrożenie dla zdrowia.

Jak można wzmacniać odporność?

Układ odpornościowy człowieka samodzielnie przystosowuje się do warunków życia i w każdym momencie uczy się jak najskuteczniej walczyć o bezpieczeństwo i zdrowie. Granulocyty i inne komórki odporności nieswoistej występują w każdej tkance i reagują na każde zagrożenie zdrowia. Potrafią eliminować wirusy, bakterie, grzyby chorobotwórcze, a nawet komórki nowotworowe. Najlepszym sposobem na sprawne granulocyty jest zdrowy tryb życia, a więc właściwe odżywianie, aktywność fizyczna, odpowiednia ilość odpoczynku itp. W przypadku choroby polecaną przez Instytut Zdrowego Leczenia metodą pobudzania odporności są bańki lekarskie (polecamy bańki dr Narcyz). Metody pobudzające swoiste mechanizmy odporności, to przede wszystkim szczepienia uodparniające.

Czy antybiotyki osłabiają odporność?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Właściwie zastosowany antybiotyk, czyli wówczas gdy choroba jest wywołana przez bakterię wrażliwą na lek, oznacza znacznie szybszy powrót do zdrowia i tym samym szybszą możliwość odbudowania odporności. Jeżeli jednak rozważamy wpływ antybiotyków na zdrowy organizm lub organizm zaatakowany przez wirusy, wówczas należy uznać, że działanie antybiotyku może być niekorzystne w związku z niszczeniem fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, która uczestniczy w naturalnych procesach immunologicznych i trawiennych. Z obserwacji klinicznej oraz populacyjnych badań statystycznych wynika, że nieprawidłowo stosowane antybiotyki prowadzą do powstawania zaburzeń odporności, w tym zwiększają istotnie ryzyko występowania astmy oskrzelowej i chorób alergicznych.

Jakie są podstawy naukowe działania baniek lekarskich?

Teoretyczne założenie metody naturalnej immunomodulacji pod postacią terapii bańkami lekarskimi wykorzystuje wiedzę z zakresu anatomii, histologii i fizjologii oraz nowoczesnej immunologii. Wiedza o procesach zachodzących w skórze człowieka pod wpływem podciśnienia, a następnie uogólnianie się procesu zapalnego i ostatecznie jego naturalne wygasanie, stanowią dość dobrze udokumentowaną wiedzę z zakresu immunologii. Instytut Zdrowego Leczenia czerpie wiedzę z badań naukowych oraz własnego doświadczenia klinicznego naszych lekarzy.

Jaki jest cel stosowania baniek lekarskich i innych metod immunostymulujących?

Aktywowanie układu odpornościowego, szczególnie w sytuacji infekcji wirusowych lub przewlekających się objawów podrażnienia dróg oddechowych oraz pobudzenie lub odtworzenie naturalnego przebiegu reakcji odpornościowej ze wszystkimi jej fazami: początkową, nasilenia, przełomu i wygaszania (hamowania), to istota działań immunostymulujących. 

W przypadku jakich schorzeń można stosować immunostymulację nieswoistą czyli tzw. bańki tradycyjne.
Panel schorzeń i zaburzeń w jakich Instytut Zdrowego Leczenia rekomenduje stosowanie baniek jest bardzo szeroki. Poczynając od klasycznych zastosowań w chorobach gorączkowych głównie związanych z górnymi drogami oddechowymi tj. zapalenia gardła, zatok, oskrzeli i płuc, immunomodulacja tradycyjna znajduje swoje zastosowanie w leczeniu poinfekcyjnych nadreaktywności błon śluzowych, jak również w stymulowaniu mechanizmów odporności. Kolejną istotną grupą schorzeń, są schorzenia narządu ruchu – zespoły bólowe, choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe. Bańki mają swoje miejsce w medycynie sportowej, rehabilitacji, położnictwie i pediatrii.

U kogo można stosować bańki ?

Jako niezwykle istotne wskazanie do terapii bańkami znajdują się choroby okresu ciąży, połogu oraz karmienia piersią, gdy w sposób istotny wystrzegamy się farmakoterapii. Najczęściej w praktyce klinicznej lekarze Instytutu Zdrowego Leczenia wykorzystują bańki w leczeniu chorób infekcyjnych u dzieci. Jednak nie ma ograniczeń wiekowych które wyznaczałyby bezwzględne przeciwwskazania do stosowania baniek.  Po uwzględnieniu przeciwwskazań miejscowych i ogólnych, stosowanie baniek pozostaje do decyzji lekarza.
Kiedy nie należy stosować baniek lekarskich?
Bańki, podobnie jak każda metoda terapeutyczna ma swoje wskazania i ograniczenia. Wśród tych ostatnich należy wymienić: choroby z autoagresji, zaburzenia krzepnięcia krwi, paniczny lęk oraz schorzenia dermatologiczne.

Kto może stawiać bańki lekarskie?

Bańki może postawić każdy, jednak dla bezpieczeństwa i skuteczności metody, zachęcamy aby powierzać swoje zdrowie osobom posiadającym udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie. Instytut Zdrowego Leczenia prowadzi warsztaty oraz przyznaje certyfikaty potwierdzające umiejętności w tym zakresie.

Co to jest przeziębienie?

Przeziębienie – zaziębienie; procesy chorobowe, zwłaszcza w górnych drogach oddechowych, powstające podczas oziębienia ustroju; przyczyną są tu bakterie i wirusy (rynowirusy, koronawirusy, adenowirusy, wirusy grypy rzekomej). Oziębienie osłabia odporność ustroju, a także powoduje odruchowe zwężenie naczyń narządów górnych dróg oddechowych, wskutek czego zmniejsza się ich ukrwienie; (def. Wielki Słownik Medyczny PZWL 1996r. str. 11230).

Czy astmę oskrzelową można wyleczyć?

Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa, asthma bronchiale); duszność napadowa lub stała o charakterze wydechowym w następstwie zwężenia oskrzeli wywołanym przez skurcz błony mięśniowej i obrzęk błony śluzowej, z zaleganiem gęstej lepkiej wydzieliny; występuje najczęściej na tle alergicznym, często bez uchwytnej przyczyny; (def. Wielki Słownik Medyczny PZWL  1996r. str. 300). Z doświadczenia Instytutu Zdrowego Leczenia wynika, że przy roztropnym stosowaniu metod immunomodulujących można doprowadzić do ustąpienia objawów astmy oskrzelowej. Wśród naszych pacjentów są osoby, którym rozpoznawano astmę oskrzelową, a po leczeniu zgodnie z naszymi standardami, wycofano się z rozpoznania.

Co to są komórki odporności?

Granulocyt (granulocytus) krwinka biała ziarnista; komórka krwi obwodowej należąca do mikrofagów, o jądrze najczęściej wielopłatowym i ziarnistościach cytoplazmatycznych mających powinowactwo do barwników kwaśnych, lub zasadowych. (def. Wielki Słownik Medyczny PZWL  1996r. str. 422-423).
Granulocyt kwasochłonny (granulocytus acidophilus; eozynofil) – dojrzały granulocyt posiadający w cytoplazmie ziarenka kwasochłonne (…). Występuje w skupieniach w tkankach w stanach alergicznych i w przebiegu chorób pasożytniczych. Aktywnie eliminuje obce antygeny w procesie fagocytozy.
Granulocyt zasadochłonny (granulocytus basophilus; bazofil) – dojrzały granulocyt posiadający w cytoplazmie ziarenka zasadochłonne, zawiera heparynę, histaminę, proteazy oraz substancje bakteriobójcze. Uwalnia prostaglandyny i leukotrieny. Posiada receptory dla immunoglobuline E i pod jej wpływem ulega degranulacji.
Granulocyt obojętnochłonny (granulocytus neutrophilus; neutrofil) – dojrzały granulocyt posiadający w cytoplazmie ziarenka obojętnochłonne; w warunkach prawidłowych stanowi 35- 40 % krwinek białych krwi obwodowej. W ogniskach zapalnych tworzy nacieki granulocytarne. Funkcja granulocytu obojętnochłonnego polega głównie na fagocytozie bakterii oraz na wydzielaniu bakteriobójczych substancji leukotrienów i lipoksyn.

  • 01-nasamed-tv
  • 02-dr-narcyz
  • 03-nasamed
  • dr-narcyz
  • dr-zdrowoodporni
  • nasamed-tv
  • nasamed