English (UK)polski

System Izometrycznej Ochrony Kręgosłupa®

System Izometrycznej Ochrony Kręgosłupa® (SIOK®) został opracowany na potrzeby aktywnej i świadomej pracy nad stanem własnego zdrowia przez człowieka żyjącego w XXI wieku. 

Grupa docelowa

Podstawową grupą odbiorców powinni być aktywni zawodowo i świadomi ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych ludzie, szczególnie z branż zawodowych, w których praca związana jest z długotrwale przyjmowaną pozycją siedzącą lub stojącą: menadżerowie, dyrektorzy, pracownicy biurowi, kierowcy itp.

SIOK® jest doskonałym narzędziem troski o stan zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz wielu grup zawodowych. Skutecznie stosowany może być przez gospodynie domowe i matki wychowujące dzieci. Zasady korzystania z systemu zostały opracowane w niezwykle przyjazny i łatwy sposób, tak aby nie było najmniejszych problemów w nauczeniu i wprowadzeniu do stosowania dla każdego użytkownika.

WSKAZANIA

Profilaktyka

Najskuteczniejszym narzędziem profilaktyki chorób cywilizacyjnych jest ruch. Bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, status rodzinny, wykształcenie itp. aktywność fizyczna pozostaje najzdrowszą, najbezpieczniejszą i najbardziej dostępną metodą profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Układ krążenia, układ oddechowy, czynność hormonalna, narząd ruchu, układ nerwowy i pokarmowy, podlegają fizjologicznej regulacji w następstwie zdrowego uprawiania aktywności ruchowej. System Izometrycznej Ochrony Kręgosłupa® został opracowany jako niezwykle fizjologiczny zestaw ćwiczeń ruchowych i jest kierowany jako profilaktyka do wszystkich niezależnie od wieku i płci, którzy poważnie podchodzą do własnego zdrowia.

Osoby o szczupłej budowie ciała oraz z konstytutywną wiotkością ścięgien są szczególnie predysponowane do niestabilności stawów i kręgosłupa, zespołów bólowych grzbietu oraz uraz przeciążeniowych. System Izometrycznej Ochrony Kręgosłupa oferuje proces świadomego kształtowania aparatu mięśniowego w sposób fizjologiczny przeciwdziałającego zjawiskom patologicznym. 

Otyłość i nadwaga stały się plagą XXI wieku i prowadzą do gwałtownego rozwoju innych chorób cywilizacyjnych, w tym chorób serca, co istotnie skraca czas przeżycia oraz jakość życia populacji. Zastosowanie ćwiczeń izometrycznych zgodnie z zaproponowanym schematem SIOK® pomaga zapobiegać nadwadze, wpływa na przebudowę metabolizmu oraz pozwala podnosić ogólną wydolność fizyczną organizmu. Wpływ na samopoczucie, stymuluje i ułatwia dalsze przeciwdziałanie otyłości i nadwadze.

Leczenie

Ćwiczenie izometryczne skonfigurowane w system zwany SIOK® dedykowane są przede wszystkim jako metoda wspomagająca leczenie schorzeń układu i narządu ruchu. Najskuteczniejsze zastosowanie obserwowano w przypadku zespołów bólowych grzbietu - zespołów przeciążeniowych, choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, pourazowych zespołów bólowych oraz dyskopatii. SIOK® był stosowany także u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów, nadwagą i otyłością, zespołem bólowym barku.

Zaburzenia czynnościowe i dysocjacyjne często obserwowane w populacji szczególnie w populacji dużych miast po zastosowaniu SIOK® podlegały ograniczeniu i łatwiejszej kontroli.

Rekreacja

Stosowanie metodologii ćwiczeń izometrycznych ujętych w SIOK® pozwala na uzyskanie poprawy funkcji statycznych, dynamicznych, metabolicznych i psychofizjologicznych organizmu. Wydzielanie endorfin skorelowane z ćwiczeniami ma znamienny wpływ na samopoczucie i napęd do funkcjonowania osobistego i społecznego. SIOK® może być zatem stosowany w ciągu całego roku, również podczas wykonywania pracy zawodowej, jako metoda relaksacyjna.

Dlaczego izometria?

Podłożem zainteresowania się metodologią ćwiczeń izometrycznych jest przekonanie oparte na faktach, że wiele zjawisk patologicznych w obrębie układu i narządu ruchu powstaje na podłożu zmian przeciążeniowych. Czynnikiem przeciążającym jest sam fakt funkcjonowania i ruchu. Przeciążenie może powstawać również w spoczynku, np. w długotrwałej pozycji siedzącej. Nie istnieje zatem metoda wykluczająca czynniki przeciążeniowe z naszego życia. A zatem w jaki sposób można zapobiegać skutkom działania sił fizycznych na nasz organizm. Odpowiedzi dostarcza fizjologia człowieka. Mechanizmem odciążającym stawy i struktury kostne, podobnie jak przyczepy ścięgniste, jest fizjologicznie ukształtowany układ mięśniowy, posiadający odpowiednią wytrzymałość na obciążenia i poddawany stałej stymulacji do aktywności, w myśl zasady: ruch to życia, bezruch – śmierć. 

Naprzemienne napinanie i rozluźnianie mięśni metodą izometryczną, przy uwzględnieniu zasad proponowanych przez SIOK®, prowadzi do istotnych zmian czynnościowych: zmiany napięcia mięśni, poprawę ukrwienia przyczepów ścięgnistych z obniżeniem ich obciążenia, przyspieszenie miejscowe metabolizmu, uruchomienie pompy mięśniowej, zmniejszenie napięcia układu nerwowego, odżywienie powierzchni stawowych przyległych stawów, poprawę natlenowania krwi itp.

 • Efekty wywoływane przez skurcz izometryczny mięśni - miejscowe
 • Względne zmniejszenie napięcia mięśni po wykonanym ćwiczeniu
 • Zwiększenie siły ćwiczonego mięśnia
 • Wzrost wytrzymałości na obciążenia przyczepów kostnych
 • Miejscowe przyspieszenie metabolizmu
 • Poprawa krążenia/aktywowanie pompy mięśniowej 
 • Zmniejszenie napięcia układu nerwowego
 • Lepsze odżywienie powierzchni stawowych okolicznych stawów
 • Fizjologiczną repozycję podwichniętych stawów*

Efekty miejscowe powodowane przez skurcz izotoniczny mięśni wykonywany zgodnie z protokołem SIOK®

 • 01-nasamed-tv
 • 02-dr-narcyz
 • 03-nasamed
 • dr-narcyz
 • dr-zdrowoodporni
 • nasamed-tv
 • nasamed