English (UK)polski

Instytut zdrowego leczenia

Powołaliśmy Instytut zdrowego Leczenia, aby jeszcze skuteczniej służyć naszym pacjentom. Najnowsze osiągnięcia medycyny zbliżają nas do odpowiedzi, jak dbać o zdrowie i zwalczać choroby. Naszym celem jest kreowanie takiego systemu ochrony zdrowia, który zapewni nowoczesnemu Polakowi i Europejczykowi, i każdemu człowiekowi, możliwie najbezpieczniejsze funkcjonowanie w środowisku. W sytuacji choroby, chcemy wskazywać kierunki szybkiego powrotu do zdrowia, szybkiego odzyskania zdolności immunologicznych organizmu, ze zminimalizowaniem skutków choroby. 

IDEA: 
Wychodzimy naprzeciw potrzebom człowieka XXI wieku, który poddawany jest każdego dnia silnym bodźcom, często chorobotwórczym. Wciąż potrzebujemy skutecznego oręża do walki o nasze zdrowie. Instytut Zdrowego Leczenia podejmuje zagadnienia zdrowia fizycznego i psychicznego w najszerszym, dostępnym zakresie i służy swoją wiedzą i doświadczeniem pacjentom, troszcząc się o zdrowie holistycznie. 

CELE: 
skuteczna pomoc i opieka nad pacjentami 
stworzenie systemu opieki całościowej 
redukcja kosztów leczenia dla pacjenta (zdrowotnych i materialnych) 
upowszechnienie wiedzy o dostępnych metodach immunomodulacji 
Skuteczna odporność naszym celem i zadaniem. 
W XXI wieku osiągnięcia medycyny w zakresie diagnostyki i leczenia są niepodważalne. Niemal każdego dnia docierają do nas nowe informacje – propozycje skutecznego rozpoznawania i leczenia dotychczas nieuleczalnych chorób. Skuteczność kliniczna jest poza wątpliwościami. 

 

  • 01-nasamed-tv
  • 02-dr-narcyz
  • 03-nasamed
  • dr-narcyz
  • dr-zdrowoodporni
  • nasamed-tv
  • nasamed